#Shusi & Tapas. Interessant opció per a katar cuina japonesa a València. #Japan food at Valencia (Spain) #Restaurants #food #delicious #instafood #Restaurantes #loveValencia
#Shusi & Tapas. Interessant opció per a katar cuina japonesa a València. #Japan food at Valencia (Spain) #Restaurants #food #delicious #instafood #Restaurantes #loveValencia