La volta al camp i l'hort. La visión  les canyes s'ha tornat general, aquestes canyes que guiaran tomaqueres i fesols. Vist a Serra
La volta al camp i l’hort. La visión les canyes s’ha tornat general, aquestes canyes que guiaran tomaqueres i fesols. Vist a Serra